World Wide Web Consortium Home

Lees hier meer informatie over deze groep! Met video's en uitleg!

Stichting Ahlalbayt4Iedereen te Zoetermeer

Stichting Ahlalbayt4Iedereen te Zoetermeer is gevestigd te Zoetermeer. Deze sjiitische organisatie zet zich, in tegenstelling tot wat men in de statuten heeft vermeld, niet op het "organiseren van maatschappelijk culturele activiteiten, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn", maar met het opzettelijk verspreiden van materiaal op het internet waarbij een grote groep moslims wordt zwartgemaakt. Hierover later meer. De stichting bestaat uit de volgende leden:  

Een sjiitische stichting

De sjiitische gemeenschap in Nederland leidt onder hevige onderlinge concurrentie en wantrouwen. Iedere gemeenschap (Alawitische, Alevitische, Sjiitische, Zaidi, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, etcetera) richt meerdere stichtingen op waarbij sommige men hierin soms zo ver gaat, dat families met dezelfde geloofsovertuiging binnen dezelfde stad een stichting oprichten waarbij geen enkele openheid van zaken wordt gegeven inzake de inkomsten en (dubieuze) uitgaven.

De Islaam en Ahlalbayt worden gekaapt

Het sjiisme 'kaapt' de leden van de Ahlalbayt en de Metgezellen. Middels emoties worden sommige metgezellen tot Goden verheven, en anderen tot ongelovigen verklaard. Net als andere sektes wijkt het credo van het sjiisme sterk af van dat van de Islaam.

Oorsprong sjiisme en sjiieten

Het sjiisme is een geloof dat zich pas tientallen jaren na de dood van de Profeet Mohammed ﷺ begon te vormen. In het begin had een kleine groep moslims afwijkende (politieke) ideeën, en begonnen zij zich van de moslimgemeenschap af te scheiden. In de eeuwen hierna werden steeds meer islamitische fundamenten veranderd waardoor het sjiisme hedendaags een totaal ander geloof is dan de islaam. Neem hierbij als voorbeeld dat 'traditionele moslims', vroeger en nu, de Metgezellen respecteren omdat wij door hen de religie kennen. In het sjiisme wordt hieromtrent echter gewerkt vanuit twee extremen: de overgrote deel van de tienduizenden metgezellen worden verketterd (kuffar), terwijl juist andere metgezellen nog hogere statussen wordt toegeschreven dan Profeten! (ma'someen) Andere afgedwaalde groeperingen die zich in dezelfde tijdspanne begonnen te ontwikkelen waren o.a. de Kharijieten (extremisten), Jahmiyyah en de Qadariyyah. De Islaam onderscheidt zich van andere geloven omdat het aanbidden van 1 Schepper (Allah) centraal staat. Moslims aanbidden niets of niemand naast Hem; ook niet met gevoelens, daden of woorden. De Islaam is een religie dat bedoeld is voor de hele mensheid, ongeacht kleur, ras of afkomst. Vele andere religies zijn echter vernoemd naar, of draaien om andere 'goden' naast Allah. Het Christendom is vernoemd naar "Christus", het Boeddhisme naar Boeddha en het sjiisme naar Ali (shia Ali). Sterker nog, de sjiitische "gebedsplaatsen" dragen zelfs de titel "Hussaynia", vernoemd naar Hussein.

Zoetermeer

De Nederlandse sjiitische gemeenschap bestaat voor 90% uit vluchtelingen uit Irak, Iran en Afghanistan. Een overgrote deel hiervan heeft zich sinds het verkrijgen van een verblijfstitel gevestigd in de Randstad. Nog altijd woont deze gemeenschap geconcentreerd in de regio. In Zoetermeer is een relatief groot aantal sjiieten woonachtig.

Rotterdam

Ook in Rotterdam wonen relatief veel sjiieten. Ongeveer 2% van de moslims in Rotterdam identificeert zich als sjiitisch. In Rotterdam zijn enkele sjiitische locaties beschikbaar waarin de sjiieten bijeenkomen.

Den Haag

In Den Haag woont een evengrote groep sjiieten als in Rotterdam.

Op deze website wordt u doorgestuurd naar andere websites die gaan over de Shi'a. En dit allemaal vanuit hun eigen boeken en hun geleerden. Zodoende wordt hetgeen zij verzwijgen onthult.Ook vindt u artikelen,video's en audio met weerleggingen van hun afgoderij,geloofsleer en leugens.Zo word duidelijk dat deze sekte de Qur'aan en Soennah tegengaat.

De Profeet Mohammed (Salla Allahu 3alayhi wa Sallam) heeft ons uitgelegd hoe wij, als moslim dienen te leven. Daaraan zijn regels aan verbonden die we dienen op te volgen. De Sjiieten zelf weten jammer genoeg lang niet allemaal wat hun geloof precies inhoudt. Zo plegen de meeste sjiieten (o.a. de Rafidah) vaak Shirk en Kufr; zaken die je buiten de Islaam kunnen doen treden. Ook zijn er gewoontes die je bij de Sjiieten vindt die geen basis hebben in de Islaam. Aan de hand van bewijzen uit de Koran en Sunnah zullen wij alles uitleggen. Wij roepen u op om deze website te promoten onder de Sjiieten zodat ook zij hun ogen openen voor de échte waarheid, namelijk het pad van Profeet Mohammed Salla Allahu 3alayhi wa Sallam, de Salafu Salih, Sahaba, en de GEHELE Ahlalbait.Moskee AHLALBAYT4IEDEREEN

Tags en steekwoorden: Facebook youtube shia sjiieten ahlalbayt4iedereen

Copyright © 2013

-->